مراحل خرید ضایعات آهن و خرید ضایعات آهن

مراحل خرید ضایعات آهن و خرید ضایعات آهن

هر خریدار ضایعات آهن به دو صورت میتواند اقدام به خرید ضایعات آهن نماید. در روش اول اقدام به ثبت آگهی رایگان یا آگهی ویژه (ایجاد اطمینان بیشتر) نمایید تا فروشندگان ضایعات با شما تماس حاصل نمایند. یا در روش دوم برای خرید ضایعات آهن با فروشندگانی که اقدام به ثبت آگهی نمودهاند تماس حاصل […]